Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl51llGqWk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Hoan My Hospital Network

Hoan My Hospital Network là tập đoàn y tế tư nhân lớn nhất Việt Nam với 11 Bệnh viện, 4 Phòng khám trải dài tự Bắc chí Nam, hơn 1.589 giường bệnh, đội ngũ 576 bác sĩ, 3171 điều dưỡng và nhân viên.

  • hZWXl51llGqWk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubppub7Cx

Company Menu

Close
There is no job posted.

Inside review about Hoan My Hospital Network

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...