Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZtimHKVl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Hoan My Hospital Network

Hoan My Hospital Network là tập đoàn y tế tư nhân lớn nhất Việt Nam với 11 Bệnh viện, 4 Phòng khám trải dài tự Bắc chí Nam, hơn 1.589 giường bệnh, đội ngũ 576 bác sĩ, 3171 điều dưỡng và nhân viên.

  • hZWXmZtimHKVl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubppub7Cx

Company Menu

Why Hoan My Hospital Network?


Được hình thành và phát triển từ năm 1997 đến nay, Hoàn Mỹ là tập đoàn y tế tư nhân lớn nhất Việt Nam với hệ thống 11 bệnh viện và 04 phòng khám trải dài từ Bắc chí Nam. 

Hoàn Mỹ trong 631 triệu giây đã viết nên một hành trình phát triển cùng hơn 3000 giường bệnh, với hơn 600 bác sĩ và 3500 nhân viên, chăm sóc cho hơn 3 triệu người dân mỗi năm... see more 


Inside review about Hoan My Hospital Network

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...